Haveskitse

Dette produkt er til dig som har brug for en havetegning, som på en tydelig måde beskriver de forskellige løsninger vi, i fællesskab, når frem til i løbet af vores indledende designmøde.

Overordnet beskriver en haveskitse den indbyrdes placering af de forskellige delelementer det fremtidige haveanlæg tænkes at bestå af, ligesom materialevalg og beplantning vil fremgå af tegningen.

For at gøre tegningen så forståelig som muligt, vil tegningen i vid udstrækning være forsynet med forklarende tekster samt symboler for skellinier, beplantning, belysning, belægningsmønstre etc. 

Haveskitse egner sig til gør-det-selv folk med en del have erfaring eller den alm. haveejer som har mod på nye udfordringer.